Provincie Gelderland

19 januari 1999

HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN KOM ERMELO 1998, GEMEENTE ERMELO

Op 19 januari 1999 wordt vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Kom Ermelo 1998, gemeente Ermelo.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Ermelo.

Nadere informatie: de heer J. Zegveld, tel. (026) 359 97 93, email: aboekhors@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan kom Ermelo 1998 '
Lees ook