Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

9 september 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN OMGEVING POLDERHUIZEN 1999 KOM MAURIK GEMEENTE BUREN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 9 september 1999 vanaf 13.15 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Omgeving Polderhuizen 1999 Kom Maurik.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Buren.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer D. Brachten van

de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. 026 - 359 97 86, email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan kom Maurik gemeente Buren '
Lees ook