Provincie Gelderland


Laatste wijziging: 6 januari 1999

Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

12 januari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN LEUVENUMSEWEG-NOORD, GEMEENTE HARDERWIJK

Op 12 januari 1999 wordt vanaf 9.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Leuvenumseweg-Noord, gemeente Harderwijk.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Harderwijk.

Nadere informatie: de heer ing. J. Zegveld, tel. (026) 359 98 14, email: j.zegveld@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Leuvenumseweg-Noord Harderwijk '
Lees ook