Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

2 september 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN LICHTENVOORDE-WEST, GEMEENTE LICHTENVOORDE

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 2 september 1999 vanaf 11.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Lichtenvoorde-West, gemeente Lichtenvoorde.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Lichtenvoorde.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J. Zegveld van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer J. Zegveld, tel. 026 - 359 97 93, email: j.zegveld@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Lichtenvoorde-West '
Lees ook