Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

30 juni 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN LUNTEREN DE STROET II, GEMEENTE EDE

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 30 juni 1999 vanaf 09.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Lunteren De Stroet II, gemeente Ede.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Ede.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer W.F. Hildebrand van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer W.F. Hildebrand, tel. (026) 359 97 71, email: w.hildebrand@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Lunteren '




Lees ook