Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

16 april 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN NATUURGEBIED VELUWE OMGEVING WEKEROMSEWEG 51, GEMEENTE EDE

Op16 april 1999 wordt vanaf 14.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe omgeving Wekeromseweg 51, gemeente Ede.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Ede.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer W.F. Hildebrand van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer W.F. Hildebrand, tel. (026) 359 97 71, email: w.hildevrand@prv.gelderland.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan natuurgebied Veluwe Ede '
Lees ook