Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

4 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN OCHTEN I DEELPLAN 1, GEMEENTE ECHTELD

Op 4 februari 1999 wordt vanaf 14.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Ochten I, deelplan 1, gemeente Echteld.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Echteld te Ochten.

Nadere informatie: de heer P. Evers, tel. (026) 359 98 02, email: p.evers@prv.gelderland.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Ochten, gemeente Echteld '
Lees ook