Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

12 mei 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN PASSEWAAY 2E HOOFDONTSLUITING INCL. TAXI/TOURINGCARBEDRIJF, GEMEENTE TIEL

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 12 mei 1999 vanaf 9.30 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Passewaay 2e hoofdontsluiting incl. taxi/touringcarbe drijf, gemeente Tiel.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Tiel.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer D. Brachten van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. 026 - 359 97 86, email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Passewaay Tiel '
Lees ook