Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

16 maart 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN PAVIJEN V, GEMEENTE CULEMBORG

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 16 maart 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Pavijen V, gemeente Culemborg.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden het gemeentehuis van Culemborg.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer H. Frentz van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer H. Frentz, tel. (026) 359 97 84, email: h.frentz@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Pavijen V, Culemborg '
Lees ook