Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

4 juni 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN RANDWIJK, ERFSTRAAT 1997, GEMEENTE HETEREN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 4 juni 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Randwijk, Erfstraat 1997, gemeente Heteren.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Heteren.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer M. Bierling van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer M. Bierling, tel. 026 - 359 97 77, email: m.bierling@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Randwijk, gemeente Heteren '
Lees ook