Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

19 mei 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN RHEDEN-WEST 1989 PARTIËLE HERZIENING KLAPROOSSTRAAT, GEMEENTE RHEDEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 19 mei 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Rheden-West 1989 partiële herziening Klaproosstraat, ge meente Rheden.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van De Steeg.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer D. Brachten van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. 026 - 359 97 86, email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Rheden-West '
Lees ook