Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

24 juni 1999
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN VELDHUIZEN A PARTIËLE WIJZIGING OMGEVING HO GERHORST 4 GEMEENTE EDE

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 24 juni 1999 vanaf 9.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Veldhuizen A partiële wijziging omgeving Hogerhorst 4 gemeente Ede.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Ede.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer W.F. Hildebrand van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer W.F. Hildebrand, tel. (026) 359 97 71, email: w.hildebrand@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Veldhuizen Ede '
Lees ook