Provincie Gelderland


Laatste wijziging: 6 januari 1999

Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

14 januari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN VOORBROEK 1997, GEMEENTE WISCH

Op 14 januari 1999 wordt vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Voorbroek 1997, gemeente Wisch.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Varsseveld.

Nadere informatie: de heer A.J. te Boekhorst, tel. (026) 359 97 82, email: aboekhors@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Voorbroek 1997, gemeente Wisch '
Lees ook