Provincie Gelderland


Hoorzittingen

Laatste wijziging: 28 januari 1999

Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

3 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED VORDENSEWEG 39-1998, GEMEENTE HENGELO

Op 3 februari 1999 wordt vanaf 9.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied Vordenseweg 39-1998, gemeente Hengelo.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Hengelo.

Nadere informatie: de heer H. Wassink, tel. (026) 359 98 08, email: h.wassink@prv.gelderland.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Vordenseweg Hengelo '
Lees ook