Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

11 februari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN WILLEMSKWARTIER - LANDBOUWBUURT XXI, GEMEENTE NIJMEGEN

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 11 februari 1999 vanaf 11.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Willemskwartier - Landbouwbuurt XXI, gemeente Nijmegen.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Nijmegen (kamer 26).

Nadere informatie: de heer J.P.M. Janssen, tel. (026) 359 97 83, email: janssen1@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bestemmingsplan Willemskwartier Nijmegen '
Lees ook