Gemeente Almere

Persbericht 178.6

17 juni 1999

INFORMATIEAVOND EN HOORZITTING BETAALD PARKEREN STADSHART

Op woensdag 23 juni aanstaande vindt in de Raadzaal van het Stadhuis een informatieavond plaats over het algemene parkeerbeleid van de gemeente Almere en de invoering van het betaald parkeren in het Stadshart. De informatieavond is voor iedereen die binnen -of aangrenzend aan- het Stadshart woont, werkt of een bedrijf heeft.

Om goed op specifieke vragen in te kunnen gaan, wordt de avond gesplitst in twee delen.

Om 18.30 uur zijn de ondernemers, werknemers en vertegenwoordigers van bedrijven in het Stadshart welkom in de Raadszaal van het Stadhuis. Om 20.00 uur begint het gedeelte dat bedoeld is voor de bewoners. Het programma is voor beide delen gelijk. Na toelichtingen van de wethouder verkeer en vervoer, de heer D. Halbesma, de directeur van de dienst Stadscentrum J.B.Nieuwenhuizen en de projectleider parkeerbeleid de heer J. Verhoeven kunnen vragen worden gesteld.

Op dinsdagavond 6 juli is er vervolgens gelegenheid om tijdens een officiële hoorzitting mondeling uw reactie te geven op het concept-verkeersbeleidsplan van de gemeente Almere. De hoorzitting vindt plaats in de Raadzaal van het Stadhuis en begint om 20.00 uur. Tot en met maandag 19 juli kunnen schriftelijk reacties worden ingediend. In het infocentrum in het Stadhuis ligt tot en met 19 juli het concept-verkeersbeleidsplan ter inzage.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Hoorzitting betaald parkeren stadshart Almere '
Lees ook