Provincie Gelderland


Tijdens hoorzittingen kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn openbaar.

21 januari 1998
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED BURGERWONINGEN, WIJZIGING 1998-2 (WONING PEPPELENDIJK 6), GEMEENTE NEEDE

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 21 januari 1999 vanaf 15.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied, Burgerwoningen, wijziging 1998-2 (woning Peppelendijk 6), gemeente Neede.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Neede.

Nadere informatie: de heer D. Brachten, tel. (026) 359 97 89., email: d.brachten@prv.gelderland.nl.

Deel: ' Hoorzitting bp buitengebied burgerwoningen in Neede '
Lees ook