Gemeente Borsele


Openbare hoorzitting commissie bezwaar- en beroepschriften Borsele

Op donderdag 18 februari 1999 worden in het gemeentehuis openbare hoorzittingen gehouden over enkele bezwaarschriften.

Om 15.30 uur het bezwaarschrift van de Stichting Borsels Orgaan voor Samenlevingsopbouw. De gemeenteraad heeft besloten de subsidie aan de stichting per 1 januari 2000 te beëindigen. Het bestuur van de stichting heeft tegen dat besluit een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad.

Om 19.00 uur worden twee bezwaarschriften behandeld van de heer A. Kranendonk. Burgemeester en wethouders hebben de heer Kranendonk aangeschreven het zonder bouwvergunning geplaatst hebben van voedersilo's op het perceel Kerkepolderweg 7 te Baarland, op straffe van een dwangsom, te beëindigen. Verder hebben burgemeester en wethouders hem een preventieve dwangsom opgelegd voor het zonder bouwvergunning plaatsen van een caravan, een gebouw of een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, op voornoemd perceel. Tegen deze beide besluiten heeft de heer Kranendonk een bezwaarschrift ingediend.

Om 20.45 uur wordt het bezwaarschrift behandeld van de heer R. Hibels. Burgemeester en wethouders hebben aan de heer C.J. van Oosten voor
1999 een standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit in de kern Lewedorp. Een aanvraag van de heer Hibels om een dergelijke vergunning is afgewezen. Tegen deze twee besluiten heeft de heer Hibels een bezwaarschrift ingediend.

De stukken liggen tijdens de openingsuren voor belanghebbenden ter inzage op de afdeling Interne zaken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting commissie bezwaar- en beroepschriften Borsele '
Lees ook