Gemeente Enkhuizen

week 6: Hoorzitting commissie bezwaar- en beroepschriften

Op 19 februari 2003 zal de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften een hoorzitting houden in verband met de volgende bij het college van burgemeester en wethouders ingediende bezwaarschriften:

19.45 uur: bezwaarschrift ingediend door R.J. Lub en bezwaarschrift ingediend door de heer Waker, de heer en mevrouw Van Dokkum-Lomans en mevrouw Cupido, ook tegen het besluit tot weigering van handhaving rond het gebruik van het bedrijfswater van Kersten experts b.v. aan de Oosterhaven.

20.45 uur: bezwaarschrift ingediend door Stichting Kritisch Boombeheer en bezwaarschrift ingediend door mevrouw A. Luiten tegen het verlenen van een kapvergunning voor 8 populieren bij de Meeuwenlaan/Reigerweg.

Tijdens de hoorzittingen krijgen degenen die bezwaar hebben gemaakt, de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. Het is mogelijk dat er nog andere personen zijn die rechtstreeks belang hebben bij deze zaken. De voorzitter nodigt met deze publicatie ook desbetreffende personen uit om de hoorzitting bij te wonen. De hoorzittingen zijn in principe openbaar.

Informatie
: Mw. Bruijn, medewerker Fiscaal Juridisch Bestuurssecretariaat, tel.: (0228) 36 01 14.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting commissie bezwaar- en beroepschriften Enkhuizen '
Lees ook