CDA

Nieuws uit het Europarlement

Straatsburg, 5 oktober 1999

Europese controle voedselveiligheid meer dan nodig

De milieucommissie van het EP organiseert op 24 november een hoorzitting over voedselveiligheid. Doel is meer inzicht te krijgen in het pakket maatregelen dat nodig is om de voedselveiligheid te vergroten. Tijdens het debat vandaag in het EP heeft Commissievoorzitter Prodi toegezegd met concrete maatregelen te komen, maar tot nu toe is nog onduidelijk welke dat zullen zijn.

CDA-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten (woordvoerder milieu- en consumentenbeleid) tijdens het debat over voedselveiligheid vandaag in het Europees Parlement: "De voedselproduktie is zo geïnternationaliseerd dat er nauwelijks nog sprake is van nationale voedselproduktie. Een voorbeeld: In Duitsland gefokte biggen kunnen met Belgisch veevoer in Nederland worden gemest om daarna in Italië te worden geslacht en verwerkt. Alleen indien de hele keten van "stable to table" wordt gecontroleerd, kan de veiligheid, de kwaliteit en het vertrouwen worden hersteld".

Voorts vindt Oomen-Ruijten dat de wetenschappelijke adviezen met betrekking tot het toelaten van nieuwe produkten Europees geregeld moet worden: "mij is verteld dat Nederland geen vergunning wil afgeven voor een nieuw soort van genetisch gemodificeerde aardappel, terwijl Duitsland wel bereid schijnt te zijn deze toe te laten. Dit soort beslissingen zouden Europees genomen moeten worden."

Ook de controle over de voedsel en de veterinaire inspectie zou onder Europees gezag moeten komen te staan. "Dit betekent dat de inspectiediensten onafhankelijk en gezaghebbend moeten zijn. Ik stel daarom grote vraagstekens bij de Nederlandse plannen om de Nederlandse inspectiedienst te privatiseren." aldus Oomen-Ruijten tijdens het debat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Oomen-Ruijten. telefoon 00.33 388175863


Deel: ' Hoorzitting Europese controle voedselveiligheid '
Lees ook