Gemeente Gent

H o o r z i t t i n g B i j z o n d e r P l a n v a n A a n l e g G - 8 A r b e d - n o o r d
e n G - 9 A r b e d - z u i d ( G e n t b r u g g e ) (31/08/2001)

Van 10 tot en met 28 september 2001 loopt een rondvraag over het voorontwerp van twee Bijzondere Plannen van Aanleg (BPAs) in Gentbrugge: G-8 Arbed-noord en G-9 Arbed-zuid.

Naar aanleiding van deze rondvraag organiseert de Dienst Voorlichting een hoorzitting over deze Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze vergadering heeft plaats op woensdag 12 september 2001 om 20 uur in de feestzaal van het Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge.

Sinds de sluiting van het metaalverwerkend bedrijf Trefil Arbed in 1993 is het stadsbestuur betrokken bij de herontwikkeling van de sites waarop het bedrijf actief was. De Stad heeft ondertussen een visie ontwikkeld waarin zowel bedrijvigheid, wonen, groen en buurtondersteunende functies een plaats krijgen. Op het gewestplan zijn beide zones echter hoofdzakelijk ingekleurd als industriegebied. Binnen deze bestemming zijn functies als wonen, groen, recreatie niet mogelijk. Een wijziging van de bestemming door middel van een BPA is aldus noodzakelijk om de visie die de Stad op deze terreinen heeft, in de praktijk te kunnen omzetten.

Er werden twee afzonderlijke BPAs opgemaakt: G-8 (Arbed-noord) en G-9 (Arbed-zuid).

Het panel bestaat uit


- de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden;


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken;

- mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit;

- de heer Noël Dehaene, hoofdingenieur-directeur, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning;


- de heer Jacques Blanckaert, hoofdingenieur-directeur, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen;

Moderator is mevrouw Hilde Ballegeer, voorlichtingsambtenaar.

De bewoners van het gebied rond de Arbedsite zullen een uitnodigingsfolder in de bus krijgen.

Opmerkingen en suggesties

Tijdens de periode van de rondvraag (van 10 tot en met 28 september 2001) kunnen opmerkingen en/of suggesties over het voorliggende plan worden gemaakt.

Deze opmerkingen kunnen tijdens de periode van de rondvraag schriftelijk worden overgemaakt aan:


- het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, of aan


- de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

Informatie


- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 78 50, fax (09)266 78 99, e-mail stedenbouw@gent.be. Iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.


- Voor het inkijken van de plannen over de wegenwerken in de Leo Tertzweillaan kan men terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 79 00, fax (09)266 79 39, e-mail tdwegen@gent.be. Iedere werkdag open van 8 tot 12 uur.


- Informatiecentrum van de Dienst Voorlichting, Stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, telefoon (09)266 52 22, fax (09)266 52 29, e-mail voorlichting@gent.be. Iedere werkdag open van 8 tot 17 uur.

Bevoegd


- de heer Frank Beke, burgemeester.


- de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken.

- mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit.

Deel: ' Hoorzitting over Bijzondere Plannen van Aanleg te Gent '
Lees ook