Provincie Overijssel

Zwolle, 4 maart 1999

HOORZITTING OVER GO AHEAD EAGLES STADION

De provincie Overijssel organiseert op woensdag 31 maart 1999 een hoorzitting over de voorgenomen nieuwbouw van een voetbalstadion in Deventer. De hoorzitting vindt plaats in het Hof van Colmschate in Deventer en begint om 10.00 uur. De hoorzitting staat onder voorzitterschap van drs. N. Gerzee, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Bestuurlijke Organisatie. De provincie organiseert de hoorzitting in verband met het grote aantal bedenkingen dat tegen de bouw van het nieuwe Go Ahead Eagles stadion is ingediend. Uit een oogpunt van zorgvuldigheid wil de provincie zich nader laten informeren door zowel de bezwaarmakers als door het college van B en W van Deventer. De indieners van de bezwaarschriften ontvangen een dezer dagen bericht van de provincie over de hoorzitting. De provincie Overijssel benadrukt met klem dat het gaat om hoorzitting en niet om een discussiebijeenkomst. De provincie Overijssel neemt later dit voorjaar een beslissing over het al dan niet afgeven van de gevraagde verklaring van geen bezwaar.

Deel: ' Hoorzitting over Go Ahead Eagles stadion '
Lees ook