Gemeente Rotterdam

Hoorzitting over positionering Gemeentelijk Havenbedrijf

De Rotterdamse raadscommissie Haven & Economische houdt in haar vergadering van woensdag 12 september 2001 een hoorzitting over de positionering van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR).

De volgende organisatie en personen zullen kort hun opvatting toelichten over het rapport "Hebben en Houden: Verkenning ten behoeve van bestuurlijke beoordeling positionering GHR": Deltalinqs, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, PriceWaterhouseCoopers, Consept, Wijkraad Pernis en prof. drs. H.W.E. Welters. Tevens wordt een notitie toegelicht over zeggenschap en sturing overheids-NV door Loyens & Loeff.

In haar vergadering van 26 september zal de commissie HEZ haar advies over dit onderwerp uitbrengen en op 1 november komt het ter besluitvorming in de gemeenteraad.

De vergadering van de commissie HEZ van 12 september begint om 9.00 uur en deze wordt gehouden in kamer 7 van het Stadhuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting over positionering Havenbedrijf Rotterdam '
Lees ook