Provincie Noord-Holland

Persbericht, 11 september 2001

Hoorzitting over wegomlegging N201

Belangstellenden worden gehoord over streekplanuitwerking en milieueffecten van het nieuwe tracé van provinciale weg N201 Woensdag 19 september 2001 is tijdens een openbare hoorzitting in het provinciehuis in Haarlem gelegenheid te reageren op de voorgestelde herzieningen en uitwerkingen van het Streekplan en de Milieueffectrapportages (MER) die nodig zijn in verband met de omlegging van de provinciale weg N201 in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn en de Utrechtse gemeente De Ronde Venen. Voor inwoners van De Ronde Venen is op 24 september nog een aparte hoorzitting in hotel Residence te Vinkeveen, nabij rijksweg A2.

De ontwerp-streekplanwijzigingen en de milieueffectrapportages hebben vanaf 25 juni tot en met 24 augustus 2001 bij de gemeentehuizen en in het provinciehuis ter visie gelegen. Tijdens deze periode heeft iedereen schriftelijk bij de provincie kunnen reageren en bezwaar kunnen maken. Degenen die schriftelijk hebben gereageerd krijgen tijdens de hoorzitting

-waarvoor de provincie hen schriftelijk uitnodigt- de gelegenheid hun bezwaren en opmerkingen toe te lichten. Wie niet schriftelijk heeft gereageerd maar tijdens de hoorzitting over de inhoud van het Milieueffectrapport toch opmerkingen wil maken, kan zich tot uiterlijk vrijdag 14 september, 12.00 uur aanmelden met een telefoontje naar de heer M. Jonk van de provincie, tel. (023) 514 35 60.

Nadere informatie over de streekplannen en de MER N201 is te vinden op de website van dit project of telefonisch bij de heer Jonk. De hoorzitting begint om 16.00 uur en zal als volgt verlopen:

16.00 - 18.00 uur: MER en ontwerp-streekplanuitwerking reconstructie van de N201/A4
18.00 - 19.00 uur: pauze
19.00 - 20.30 uur: MER en streekplanherziening voor de omlegging N201/Aalsmeer- Haarlemmermeer
20.30 - 22.00 uur:

MER en streekplanuitwerking voor de omlegging van de N201/Uithoorn


Deel: ' Hoorzitting over wegomlegging N201 Noord-Holland '
Lees ook