Hoorzitting Raad van State

11 januari 2000

Dinsdag 11 januari 2000 krijgt de Stichting Duurzame Mobiliteit in een hoorzitting alsnog de gelegenheid om haar verzoek tot herziening van de uitspraak van de Raad van State over de Planologische Kernbeslissing Betuweroute (grondslag van de Betuweroute) en het Tracebesluit Betuweroute (gedetailleerde uitwerking van het trace) toe te lichten. Eerder wees de Raad van State dit verzoek af. Het gaat hier om een procedurele beslissing van de Raad van State om de stichting in tweede instantie het recht te gunnen haar visie te geven. Deze hoorzitting bij de Raad van State heeft nu geen consequenties voor de voortgang van het project. De bouw van de nieuwe spoorlijn is in volle gang.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoorzitting Raad van State over Betuweroute '
Lees ook