Gemeente Rotterdam


Openbare hoorzitting over afspraken rond milieuhandhaving

18 januari 1999

Op donderdag 21 januari vindt een hoorzitting plaats over de handhaving van milieuregelgeving. De hoorzitting wordt gehouden tijdens de vergadering van de raadscommissie Buitenruimte en Milieu, die wordt voorgezeten door milieuwethouder Els Kuijper. Tijdens deze hoorzitting wordt besproken wat er terecht is gekomen van alle actie- en aandachtspunten die tijdens een hoorzitting in 1997 zijn geformuleerd om de milieuhandhaving en regelgeving te verbeteren. Toen hebben bestuurlijke en strafrechtelijke handhavers enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds voorstellen gedaan om de handhaving van de milieuwetgeving te versterken en verbeteren. Dit werd in juli 1997 gevolgd door een gemeenteraadsdebat.

Aanleiding voor het organiseren van deze hoorzittingen is de brand bij CMI begin 1996. Toen bleek dat er veel meer chemische stoffen op het terrein van het bedrijf aanwezig waren dan toegestaan. Handhaving van milieuwet en -regelgeving heeft sindsdien veel aandacht gekregen van het Rotterdamse gemeentebestuur.

Voorafgaand aan de discussie met de raadscommissie tijdens de hoorzitting van aanstaande donderdag worden inleidingen gegeven door de heer D. Ouwerkerk, directeur Milieu Rotterdam, de heer G.J. van Tongeren, directeur DCMR en de heer J.N.A. Caldenborgh, voorzitter van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Rotterdam.

De openbare hoorzitting op 21 januari vindt plaats van 9.30 uur tot circa 12.30 uur in kamer 7 van het Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam

Deel: ' Hoorzitting Rotterdam over afspraken rond milieuhandhaving '
Lees ook