Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
20 september 2001

Hoorzitting welzijnsprogramma 2002

Op donderdag 20 september 2001 vindt onder voorzitterschap van wethouder C.J. Thoral - van Vliet
een hoorzitting plaats over het ontwerpwelzijnsprogramma 2002. Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Er kunnnen mondelinge bezwaren naar voren
worden gebracht tegen het ontwerpwelzijnsprogramma en er bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen.
De hoorzitting begint om 19.30 uur en vindt plaats in het stadhuis. Een exemplaar van het ontwerpwelzijnsprogramma 2002 ligt ther inzage op de balie bij de sectie
communicatie en kan worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Hoorzitting welzijnsprogramma 2002 gemeente Rijswijk '
Lees ook