Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 8 juni 1999
Persbericht P-13 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Directeur Peters van het bedrijfschap Horeca en Catering: "Horeca draait op voor politieke stokpaardjes"

De toenemende regelgeving vanuit Den Haag en Brussel vormt een steeds grotere kostenpost voor de horeca. Het rendement in die branche staat daardoor sterk onder druk. Volgens Jan Hendrik Peters, directeur van het bedrijfschap Horeca en Catering, wordt die regelgeving bedacht achter de bureaus van ambtenaren en politici zonder dat zij voldoende zicht hebben op de werkelijke effecten voor de horeca, een bedrijfstak die toch goed is voor de werkgelegenheid voor zo'n 300.000 Nederlanders. "De horeca is niet zelden het kind van de rekening bij het berijden van ideële en politieke stokpaardjes" stelde Peters tijdens het Nationaal Horeca Forum, dat op maandag 7 juni werd gehouden in het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen. Bij die gelegenheid presenteerde het Bedrijfschap het Kompas voor Beleid voor de horeca. Dit kompas brengt de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de horeca voor de komende jaren in beeld. Volgens Peters moeten horeca, overheid en politiek zich samen inspannen om te komen tot een betere balans tussen maatschappelijke en politieke doelen, regelgeving en uitvoeringslasten. "Zo blijft het in Nederland zowel voor als achter de bar gezellig".

Peters noemde de voorgenomen wijzigingen in de Drank- en Horecawet, die binnenkort in de Tweede Kamer aan de orde komen, verstikkend, geldverspillend en bijna onuitvoerbaar. Insteek van die wijzigingen is het voorkomen van misbruik van alcohol. "Alcoholmisbruik moet worden bestreden, daar is iedereen het over eens en dat is ook in ons belang. Maar het huidige wetsvoorstel staat bol van de ver- en geboden. Bovendien, zo blijkt in het buitenland, wordt met de voorgestelde maatregelen het misbruik van alcohol niet teruggedrongen", zo stelde Peters. "Wij pleiten al geruime tijd voor samenwerking met de overheid, in combinatie met zelfregulering zonder stokken achter de deur. Draagvlak is naar onze mening essentieel bij de aanpak van een maatschappelijk probleem als alcoholmisbruik. Tot onze teleurstelling heeft het ministerie van VWS echter bijna al onze voorstellen en handreikingen van de hand gewezen. Een afwijzing zonder deugdelijke argumenten."

Volgens Peters hanteert de overheid in haar regelgeving ook geen gelijke voorwaarden: "Kwalijk in het wetvoorstel voor de Drank- en Horecawet is dat er met twee maten wordt gemeten. De overheid bestookt de horeca met regels, die bijvoorbeeld niet gelden voor de sportkantines, waar door overheidsingrijpen de prijzen laag zijn en veel jeugd komt. Weer wordt oneigenlijke concurrentie gesanctioneerd en het principe van 'gelijke monniken, gelijke kappen' verlaten".

Deel: ' 'Horeca draait op voor politieke stokpaardjes' '
Lees ook