HORECABOND FNV

Millenniumbonussen binnen de perken

Horecabond FNV stimuleert bedrijfsregelingen

De Horecabond FNV heeft nergens de geruchten over salarissen van 400 tot 500 per uur tijdens de Millenniumnacht bevestigd gekregen. Wel zijn in verschillende horeca- en recreatiebedrijven afspraken gemaakt over millenniumbonussen. De regeling van bungalowparken Lommerbergen en Vennenbos kreeg daarom De Taart van de Maand van de Horecabond FNV. De Horecabond FNV adviseert werknemers in horeca en recreatie, die met het millennium moeten werken, via hun ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afspraken te maken met de bedrijfsleiding over extra vergoedingen.

Marchien Koster, voorzitter van de Horecabond FNV, constateert dat veel Nederlanders het millennium thuis vieren. 'De trend is dat veel millenniumfeesten niet op 31 december plaatsvinden, maar eerder of later. Nederlanders vieren het millennium thuis in gezelfschap van hun gezin, familie en vrienden. We zien wel dat veel mensen zich hebben gemeld bij uitzendbureaus om tegen die bedragen te werken. Er zijn alleen weinig bedrijven die uitzendkrachten voor hun millenniumfeesten inhuren.'
In de horeca zijn feestdagen gewone werkdagen. Een werkgever mag een werknemer inroosteren op een feestdag. Marchien Koster: 'Nieuwjaarsdag is een erkende feestdag volgens de CAO Horeca. De millenniumavond is een normale werkdag. Voor het werken op 1 januari krijgt de horecawerknemer vervangende vrije tijd. Kan dit niet voor 1 mei worden opgenomen dan moet de werkgever tegen 150 procent uitbetalen. Een uitzondering vormen de werknemers die vallen onder de CAO van het Nederlandse Horeca Gilde, zoals die bij Hotel New York in Rotterdam. Daar krijgen de werknemers 500 procent uitbetaald voor het werken tijdens het millennium.'
Soms worden 'gelegenheidswerknemers' ingehuurd voor een millenniumfeest, die veel meer betaald krijgen dan het vaste personeel. Marchien Koster: 'Ons advies is dan: Geef de vaste werknemers ook wat extra's.'
Claus Partyhouse in Hoofddorp betaalt bijvoorbeeld fl. 100,- per uur en bij RAI Catering in Amsterdam ontvangen werknemers fl. 75,- extra voor het werken tijdens het millennium. Pasta e Basta in Amsterdam biedt anderhalf keer het normale uurloon.
Bij Center Parcs krijgen werknemers die tijdens de millenniumwisseling werken de gelegenheid om dit op een ander moment en op een andere manier met hun naasten te vieren. Zij ontvangen een cottagekadobon en een voucher voor een diner met vier personen. Aansluitend op het millenniumfeest van de gasten zijn werknemers en hun gezin uitgenodigd om de nieuwe eeuw op het park in te luiden met een hapje en drankje. Bij de bungalowparken Lommerbergen in Limburg en Vennenbos in Noord-Brabant heeft de ondernemingsraad met de directie een millenniumbonusregeling afgesproken. Werknemers werken met Oud en Nieuw op vrijwillige basis. Vanaf 31 december 18.00 uur ontvangen zij fl. 25.- netto per uur extra tot hun dienst ten einde is. Op 1 januari komt daar hun feestdagentoeslag van 200 procent bij. Daarvoor ontvingen zij De Taart van de Maand.
De Taart van de Maand is een prijs voor bedrijven, die zich positief onderscheiden met regelingen voor het personeel. Marchien Koster komt persoonlijk de taart uitreiken aan directie en personeel. De reacties in de bedrijven op deze prijs is uitermate positief. Eerder ontving Avonturenpark Hellendoorn de Taart van de Maand, vanwege het vrijwillig toepassen van de CAO Horeca in dit recreatiepark.

Deel: ' Horecabond FNV Millenniumbonussen binnen de perken '
Lees ook