Gemeente Zaanstad

HORECAGESCHILLENCOMMISSIE VAN START

Het gemeentebestuur heeft onlangs zijn definitieve goedkeuring gegeven aan de start van de Horecageschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie adviseert de burgemeester over maatregelen als een horeca-ondernemer voor een tweede of daaropvolgende keer het horecaconventant niet nakomt. maar ook kan een ondernemer via de burgemeester de gemeente en politie aanspreken op het niet voldoende naleven van het conventant. De burgemeester vraagt dan de commissie advies uit te brengen.

De geschillencommissie is een van de onderdelen van het Horecaconvenant 'Stappen zonder klappen'. Dit conventant werk in december 1998 door gemeente, Openbaar Ministerie, Politieregio Zaanstreek-Waterland en individuele ondernemers ondertekend om de veiligheid en gezelligheid tijdens het uitgaan in Zaanstad te bevorderen.

Sancties
Bij een eerste keer niet naleven van het conventant ontvangt de betreffende ondernemer van de gemeente/politie binnen vijf dagen een schriftelijke waarschuwing. Zo ontving cafe Het Kroontje onlangs een waarschuwing toen dit cafe de sluitingstijden niet nakwam. Bij een herhaalde overtreding echter hoort de Geschillencommissie de ondernemer om vervolgens de burgemeester te adviseren over de sancties. Deze sancties kunnen bijvoorbeeld zijn: een beperking van de openingstijden, sluiting van de onderneming of een (tijdelijk) verbod om het terras te exploiteren.

Commissieleden
De commissie telt vijf leden, mevrouw W.J. Schilder-Mantel, wethouder gemeente Zaanstad, is voorzitter. De andere vier leden zijn: de heer D. Brand, afgevaardigde van de de Kamer van Koophandel, de heer H. Rijks, afgevaardigde van Horeca Nederland, afdeling Zaanstreek, de heer P. van Akkeren, afgevaardigde van de politie Zaanstreek-Waterland en de heer M. Wagemans, afgevaardigde gemeente Zaanstad.

Zaanstad, 28 september 1999

Deel: ' Horecageschillencommissie Zaanstad van start '
Lees ook