Vlaamse overheid

VLAREG : Hospitalisatieverzekering voor personeel Vlaamse overheid

Persmededeling van de vlaamse regering
Vergadering van 28 september 2001

Brussel (ots) - Ter uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-200 en op voorstel van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Paul VAN GREMBERGEN besliste de Vlaamse regering de collectieve polis voor de hospitalisatieverzekering voor haar perso-neelsleden te plaatsen bij de verzekeringsmaatschappij AXA - Royale Belge.

Na een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking ontving de Vlaamse overheid 13 offertes. Na een grondige evaluatie van alle elementen heeft de Vlaamse regering de hospitalisatieverzekering uiteindelijk voor de komende vier jaar toevertrouwd aan AXA - Royale Belge.

De verzekeringspolis gaat automatisch in vanaf 1/10/2001 en geldt voor de actieve personeelsleden van het ministe-rie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Wetenschappe-lijke instellingen en 25 Vlaamse openbare instellingen. De ongeveer 23.000 personeelsleden zullen niet alleen van een goede risicodekking inzake hospitalisatie kunnen genieten. Er wordt ook een naadloze overgang gemaakt vanuit de bestaande vrijwillige initiatieven terzake.

Gezinsleden van de actieve personeelsleden en gepensio-neerde personeelsleden en hun gezinsleden kunnen aan erg goedkope tarieven op vrijwillige basis en op eigen kosten aansluiten bij deze nieuwe hospitalisatieverzekering.

De actieve personeelsleden zullen in de komende dagen vanwege hun personeelsdienst alle nuttige informatie ont-vangen. De gepensioneerde personeelsleden zullen deze informatie binnenkort via de post toegezonden krijgen.

ots original text: vlaamse regering
Beschikbaar op internet: https://www.newsaktuell.be

Voor meer persinformatie : Koen Jongbloet Woordvoerder van minister Van Grembergen Tel.02 553 23 11
E-mail : persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Hospitalisatieverzekering voor personeel Vlaamse overheid '
Lees ook