Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 30 mei 2002

Ezinga: "Kwalificatiesysteem moet flexibeler worden en minder star dan het huidige"
Hoteliers: voorkeur voor verplichte hotelclassificatie

WOERDEN - 30 mei 2002 - De hoteliers, die zijn aangesloten bij Koninklijk Horeca Nederland, willen vasthouden aan een systeem voor verplichte hotelclassificatie. Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat ruim 70% van de hotelhouders een vorm van classificatie wil. Tweederde hiervan geeft de voorkeur aan een verplichte classificatie. Het bestuur van de sector Hotels van Koninklijk Horeca Nederland heeft besloten om de plannen voor deze variant verder uit te werken. "De huidige classificatienormen worden als star ervaren", aldus sectorvoorzitter Luit Ezinga. De huidige Benelux Hotel Classificatie blijft van kracht totdat een ander systeem kan worden geïntroduceerd.

Enquête

Al geruime tijd is er onder de bijna tweeduizend hotels die bij Koninklijk Horeca Nederland zijn aangesloten, gediscussieerd over de Muurschlid Benelux Hotelclassificatie het al dat niet voorzetten van de verplichte Benelux Hotel Classificatie. In een representatieve enquête zijn aan de tweeduizend sectorleden vier keuzes voorgelegd: een verplicht systeem, een vrijwillig systeem, afschaffen en geen voorkeur. 44% van de hoteliers heeft aangegeven verder te willen gaan met een verplichte classificatie.

Grondige revisie

Het sectorbestuur heeft aangegeven dat de huidige Benelux Hotel Classificatie moet worden aangepast. Sectorvoorzitter Luit Ezinga: "Het classificatiesysteem is aan een grondige revisie toe. Het huidige systeem wordt door veel hoteliers als knellend ervaren. Hoteliers van alle sterrencategorieën moeten, in nauwe samenwerking met de hotelgasten, uitvoerig worden betrokken bij het vaststellen van deze normen. Kwaliteitsaspecten zullen een belangrijke rol spelen bij de classificatie. Tevens zal er gekeken worden naar internationaal erkende systemen."

Gastgerichtheid

Uit onlangs gehouden onderzoeken blijkt dat gasten zich bij de selectie van hotels niet altijd laten leiden door het aantal sterren. Consumenten en zakelijke klanten betrekken ook de hotellocatie, prijs en kwaliteit in hun besluit om ergens te gaan overnachten. Luit Ezinga: "Hoteliers weten heel goed wat hun gasten wensen en verwachten. Door deze gasten uitvoerig te betrekken in het vaststellen van de normen voor de classificatie waarborgen wij het belangrijkste product van elk hotel: gastgerichtheid!"

Deel: ' Hoteliers geven voorkeur aan verplichte hotelclassificatie '
Lees ook