Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 JANUARI 1999

Houding Vlaamse regering in verkiezingstijd

Op voorstel van Vlaams minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering haar gedragslijn bepaald over haar bevoegdheden meteen vòòr en na de verkiezingsperiode. Zij heeft die gedragslijn bepaald in samenspraak met het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering beschikt, net zoals het Vlaams Parlement, over de volheid van bevoegdheid tot de dag van de verkiezingen op 13/6/1999. Dit neemt niet weg dat de Vlaamse regering zich zal onthouden van beslissingen die de opvolger zouden bezwaren. Daarom werd reeds via een administratieve blokkering een rem gezet op de beleidskredieten '99, om de toekomstige Vlaamse regering toe te laten in continuïteit een beleid te voeren.

De Vlaamse regering zal op 14 juni haar ontslag indienen bij het Vlaams Parlement. De ontslagnemende Vlaamse regering zal vanaf die dag de lopende zaken afhandelen tot zij vervangen wordt. Wat de notie "lopende zaken" inhoudt, is omschreven door de rechtspraak en de rechtsleer. De regering mag dan geen maatregelen meer treffen met een belangrijke politieke terugslag, die door de volgende regering betwist zou kunnen worden. Wel behoudt zij de plicht de continuïteit van het bestuur en de fundamentele belangen van Vlaanderen veilig te stellen.

Tot de lopende zaken behoren het dagelijks beheer en routinebeheer van de administratieve zaken, nodig voor de werking van de overheidsdiensten. Verder ook de spoedeisende zaken, ook als deze van politiek belang zijn. De dringende noodzaak moet in dergelijke gevallen aangetoond worden, en moet sterker zijn naargelang het politieke belang van de zaak groter wordt. Ook de zaken die geen nieuw initiatief van de regering vereisen en die met het oog op de continuïteit van het gezag door de uitvoerende macht behandeld moeten worden, behoren tot de lopende zaken.

Vanaf 14 juni zal de Vlaamse regering zich dus onthouden van niet-spoedeisende beslissingen met een belangrijke politieke weerslag.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Houding Vlaamse regering in verkiezingstijd '
Lees ook