Digitale Gemeente Houten

Houten haalt kam door sluitingstijden horeca

maandag 8 juli 2002 - Bron: Gemeente Houten

De gemeente Houten wil het beleid ten aanzien van sluitingstijden van de plaatselijke horeca vernieuwen. Deze vernieuwing is volgens de gemeente om meerdere redenen noodzakelijk.

Om te beginnen is het huidige beleid niet overzichtelijk. In de praktijk worden veel verschillende sluitingstijden gehanteerd hetgeen controle en handhaving lastiger maakt. Ook voldoet het bestaande beleid voor een deel niet meer aan de feitelijke situatie. Het nieuwe sluitingstijdenbeleid ligt in het verlengde van de eerder vastgestelde Horecastructuurvisie. Deze beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkeling van de horeca in Houten. Aanpassing van de sluitingstijdenregels draagt volgens de gemeente bij aan een vermindering van gevoelens van onveiligheid in de maatschappij.

Categorieën
Het voorgestelde nieuwe beleid gaat uit van het algemene sluitingsuur van 01.00 uur (is nu 00.00 uur). Daarnaast worden enkele categorieën horeca onderscheiden, elk met eigen sluitingstijden. Zo zal voor spijsverstrekkers in winkelgebieden (snackbar, broodjeszaak) de gehele week een sluitingstijd van 00.00 uur gelden. Maakt zon zaak deel uit van een uitgaansgebied, dan wordt de sluitingstijd doordeweeks 01.00 uur en in het weekeinde 02.00 uur. Hetzelfde geldt voor restaurants, cafés en sociaal-culturele instellingen. Alleen voor cafés in de kern Houten zélf is incidenteel ontheffing voor een later sluitingsuur mogelijk.

Inspraakavond
De gemeente Houten wil inwoners en andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen te reageren op het nieuwe sluitingstijdenbeleid. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw brief richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Mondeling reageren kan tijdens de inspraakavond op donderdag 11 juli a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst wordt voorgezeten door burgemeester C. Lamers. Horeca-ondernemers uit Houten zijn hiervoor afzonderlijk uitgenodigd.

Het voorstel voor het nieuwe sluitingstijdenbeleid ligt tot 31 juli ter inzage in het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.J. Noteboom van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 63 92 788.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2002 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Zoekwoorden:

Deel: ' Houten haalt kam door sluitingstijden horeca '
Lees ook