Gemeente Houten


Hondenuitlaatplaatsen

26/01/99

In de maand december zijn er op verschillende plaatsen in de wijk Loerik I hondenverbodsbordjes geplaatst. Door een misverstand zijn er echter ook bordjes geplaatst op grasveldjes waar dat niet de bedoeling is.
De hondenverbodsbordjes plaatsen wij in principe uitsluitend op die plaatsen die zijn aangewezen voor speelplekken en grasveldjes waarvan verwacht wordt dat er kinderen zullen spelen.
De onterecht geplaatste bordjes zijn inmiddels verwijderd en er staan nu nog uitsluitend bordjes op die plekken die aan bovengenoemde criteria voldoen. Voor alle duidelijkheid hebben wij op de plattegrond de plaatsen waar u uw hond niet mag uitlaten met een donkere kleur aangegeven. Op alle overige grasstrookjes is het wel toegestaan om uw hond uit te laten.

Loslopende honden
Gezien de hoeveelheid klachten wijzen wij er nog eens nadrukkelijk op dat u uw hond niet los mag laten lopen. Bij het uitlaten van uw hond(en) bent u verplicht de hond aan te lijnen. Vooral kleine kinderen willen nog wel eens flink de schrik te pakken krijgen wanneer er plotseling een grote hond enthousiast op hen af komt rennen. En wat denkt u van volwassenen die bang zijn voor honden? Kortom wilt u bij het uitlaten van uw hond de hond aanlijnen.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Houten herziet aanwijzing hondenuitlaatplaatsen '
Lees ook