Gemeente Houten


Bouwrijpmaken Leebrug I

20/01/99

Naar verwachting zal begin februari gestart worden met het bouwrijpmaken van het plan Leebrug I. In verband met de bouwactiviteiten voor het nieuwe plan en het toekomstige bouwverkeer zullen er maatregelen worden getroffen bij de Schalkwijkseweg.

Naar verwachting zal vanaf 8 februari gestart worden met het aanbrengen van twee verkeers-drempels waarvan één ongeveer ter hoogte van de Schalkwijkse-weg huisnummer 5 en één iets ten noorden van de Houtensewetering nr 8. De bebouwde komgrens zal ook enigszins naar voren worden verplaatst.

De werkzaamheden zullen ongeveer drie tot vier weken in beslag nemen. Gedurende de werkzaamheden zal doorgaand verkeer mogelijk blijven. Het doorgaande verkeer zal wel stremmingen ondervinden omdat er steeds maar één rijbaan beschikbaar zal zijn. Dit wordt door middel van verkeers-lichten en bebording aangegeven.
Tussen de twee verkeersdrempels in zal een verbindingsweg voor het bouwver-keer voor Leebrug I worden aangelegd. Daarnaast zal de Nieuwe Schaft worden doorgetrokken als verbindingsweg voor het bouwverkeer richting Leebrug.

Situatietekening
Bij het Wooninformatiecentrum kunt u een indicatieve situatieschets bekijken. Op deze tekening kunnen nog kleine wijzigingen worden doorge-voerd, maar in grote lijnen kunt u van deze tekening uitgaan. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Raijmakers van de sector Stadsontwikkeling, telefoon 030 - 639 28
51.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Houten maakt Leebrug I bouwrijp '
Lees ook