Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 23/12/99

Je bent een rund als je met vuurwerk stunt!

Ieder jaar gebeuren er weer ongelukken met vuurwerk. De meeste ongelukken met vuurwerk gebeuren doordat jongeren (met name jongens in de leeftijd van 5 tot 19 jaar) het zogenaamde zwerfvuurwerk of weigeraars afsteken. Vaak heeft dit vuurwerk een te kort lontje en ontploft het voortijdig. Daarom is het belangrijk om het vuurwerk op te ruimen zodra het afgestoken is, zodat er geen restvuurwerk is. Maak de resten van vuurwerk nat, zodat het kruit niet meer ontstoken kan worden. Berg het natte vuurwerk in een vuilniszak, zet deze niet aan de openbare weg en geef deze mee met het gewone huisvuil. Nu kan het vuurwerk ook geen schade meer toebrengen aan de verbrandingsovens. Ruim de resten van vuurwerk op, zodat ongelukken worden voorkomen.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Houten opruimen afgestoken vuurwerk '
Lees ook