Gemeente Houten


Vervanging van de resterende fruitbomen in boomgaard De Lobben aan De Hoefbladhof

20/01/99

Al enige jaren is de plantsoenendienst bezig met de vervanging van de fruitbomen in boomgaard De Lobben. Dit is nodig omdat de bomen oud zijn en versleten. Over deze bomen komen regelmatig klachten binnen van bewoners die zich zorgen maken over takken die spontaan afbreken. Dit is een onaan-vaardbaar risico. In de komende weken worden de laatste bomen weggehaald en zo spoedig mogelijk vervangen door nieuwe. Het gaat hier uitsluitend om de appelbomen (niet om de perenbomen) die direct naast de Hoefbladhof staan. De perenbomen zijn nog heel vitaal en niet aan vervanging toe.

Vervanging van de knotpopulieren aan de Lobbendijk tussen Hop-oord en het Imkerspark.
De knotpopulieren aan dit fietspad zijn in dusdanige staat dat ze aan vervanging toe zijn. Verschillenden bomen zijn onderaan de stam vanaf de grond verrot. Het risico dat ze bij een storm en hevige windvlagen om zullen vallen is hierdoor groot. Daarom is het de bedoeling dat deze bomen zo spoedig mogelijk om en om vervangen worden door knotessen en knotwil-gen. De werkzaamheden zullen met ingang van volgende week van start gaan.
Voor nadere informatie over de vervanging van de bomen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer G. Terstegen, telefoon
6371033.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Houten vervangt fruitbomen in boomgaard De Lobben '
Lees ook