Digitale Gemeente Houten

Houtens Belang verbaasd

woensdag 19 september 2001 - Bron: CDA bestuur

In een open brief aan het CDA spreekt Houtens Belang zijn verbazing uit over de terugkeer van de heer Zandbergen in de fraktie:

Gelet op de reden waarom en de wijze waarop de heer Zandbergen destijds bij het C.D.A. is vertrokken, zijn rabiate houding die hij sindsdien heeft aangenomen jegens de fractie van het C.D.A. én het college én de collegepartijen, is het noodzakelijk volledige helderheid te hebben over de nu ontstane situatie. Onderstaande vragen zijn bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het toekomstig handelen van de C.D.A.-fractie en in het bijzonder van de heer Zandbergen. Het gaat daarbij zowel om de samenwerking in de (college)coalitie als in de gemeenteraad.

Nu u heeft nagelaten ons rechtstreeks te informeren willen wij graag het volgende van u vernemen.

1. Welke motieven liggen aan deze vernieuwde samenwerking ten grondslag?

2. Wordt de beslissing van het C.D.A.-bestuur om de heer Zandbergen terug te laten keren naar de C.D.A.-fractie unaniem binnen de C.D.A.-fractie gedragen?

3. Welke positie neemt de heer Zandbergen in ten aanzien van uw fractie en haar fractievoorzitter en heeft dit consequenties voor uw houding, standpunt en samenwerking binnen onze huidige coalitie?
4. Wordt het collegeprogramma 2001 2002 volledig en onvoorwaardelijk door de heer Zandbergen onderschreven?

Graag willen wij op korte termijn, in ieder geval vóór de gemeenteraadsvergadering van 25 september aanstaande, door u worden geïnformeerd.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2001 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Houtens Belang verbaasd over terugkeer Zandbergen in CDA '
Lees ook