Ingezonden persbericht

Persbericht

HP eerste corporate sponsor ITSMF 2003

ITSMF en HP Nederland zijn voor het jaar 2003 een corporate sponsorship overeen gekomen. Beide partijen tonen zich verheugd over de komende samenwerking. Johan Scheepstra, directeur ITSMF: "Corporate sponsorships zijn goed voor de continuïteit van de vereniging. Wij zijn blij dat een grote partij als HP Nederland ook in deze tijd het belang van een vereniging als ITSMF inziet en op deze manier mee wil werken aan het bevorderen van de kennisuitwisseling binnen het IT service management vakgebied."

HP Nederland ziet de samenwerking met ITSMF als mogelijkheid om hun naamsbekendheid in het werkveld te verbreiden en hun kennis over IT service management te delen en te vergroten. Erik van der Meijden, algemeen directeur van HP Nederland: "In de samenwerking met ITSMF zien wij een goede gelegenheid om nog beter betrokken te zijn bij de dagelijkse praktijk binnen IT service management. Wij verwachten een bijdrage te kunnen leveren met onze expertise en ervaring rondom IT service management, vanuit HP OpenView en vanuit HP's diensten rond ITSM. Een sponsorschap onderstreept onze inzet op dit vlak."

Concreet betekent de samenwerking dat HP verbonden zal zijn aan de activiteiten van ITSMF in 2003, zoals het jaarcongres in oktober en het seminar Strategic Sourcing in mei. "We benaderen het corporate sponsorship niet puur vanuit een commercieel perspectief. Natuurlijk blijft ITSMF een onafhankelijke vereniging, maar deze samenwerking geeft beide partijen de kans om van elkaars kennis gebruik te maken. Een goede, dus ook inhoudelijke, samenwerking is wat wij nastreven," aldus Johan Scheepstra. "We zijn op dit moment druk bezig om hieraan invulling te geven."

Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerbrig Reitsma, marketing coördinator ITSMF, 033 - 4543176 Jos Baltes, PR manager HP Nederland, 020 - 547 7155

Met vriendelijke groet,

Gerbrig Reitsma
Marketing Coördinator
itSMF
Postbus 667
3800 AR Amersfoort
tel: 033 - 4543176
fax: 033 - 4543123
URL: www.itsmf.nl

Deel: ' HP eerste corporate sponsor ITSMF 2003 '
Lees ook