Hoofdproductschap Akkerbouw


Hoofdproductschap Akkerbouw

Den Haag, 11 juni 2002

HPA STELT AARDAPPELOPSLAG STRAFBAAR

Aardappelopslag wordt strafbaar. Dit bepaalt een nieuwe verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) die vanaf 1 juli 2002 van kracht wordt. Als zich in een perceel na 1 juli nog aardappelopslag bevindt, dan loopt de gebruiker van een perceel het risico op een boete. Met deze maatregel verwacht het Hoofdproductschap de verspreiding van ziekten als aardappelmoeheid en Phytophthora verder tegen te kunnen gaan.

De nieuwe maatregel voorziet in een gele- en rodekaartensysteem, evenals bij de afdekplicht van afvalhopen en de bestrijdingsplicht van Phytophthorahaarden. Dit betekent dat de Plantenziektenkundige Dienst (PD) controleert op aardappelopslag. Bovendien kan iedereen aardappelopslag melden bij de districtkantoren van PD. Van een overtreding is sprake als op een oppervlakte van 0,3 hectare gemiddeld meer dan twee planten per vierkante meter staan. Constateert de dienst een overtreding, dan ontvangt de gebruiker van het perceel een gele kaart. De gebruiker heeft dan een week om de opslag te bestrijden of te verwijderen. Blijkt de opslag vervolgens nog aanwezig en niet bestreden, dan volgt een rode kaart en wordt de AID ingeschakeld.

Opslagplanten kunnen aardappelziekten in stand houden of verspreiden. De planten ontstaan uit achtergebleven aardappelknollen of -zaad van de voorgaande teelt. Aardappelopslag is in feite '1 op 1'-teelt, waardoor cystenaaltjes en andere bodemgebonden aardappelziekten in de hand worden gewerkt. Daarnaast kan aardappelopslag een belangrijke verspreidingsbron zijn van Phytophthora infestans. Opslagplanten worden namelijk niet beschermd tegen infecties. Hierdoor kan aardappelopslag een risico vormen voor aardappelpercelen in de omgeving.


---

---

Zoekwoorden:

Deel: ' HPA stelt aardappelopslag strafbaar '
Lees ook