TNO

Vloeibare brandstof uit biomassa. HTU®-proces in toekomst goed voor éénderde doelstelling energie uit biomassa

6 oktober 1999

"De technologie van HTU® kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse doelstellingen voor de productie van duurzame energie uit biomassa. De bij uitstek voor het HTU®-proces geschikte biomassa in Nederland, zo is vastgesteld, komt in potentie overeen met circa 25 PJ per jaar. Dit is eenderde van de doelstelling van 75 PJ per jaar voor de productie van energie uit biomassa in 2020." Dit zei Ir. J.E. Naber, namens Biofuel programma manager van HTU®, vandaag in Apeldoorn. Aansluitend opende minister mw. A. Jorritsma van Economische Zaken de HTU®-proefinstallatie officieel.

"De voordelen kunnen nog verder gaan", aldus Naber. "Aangezien het proces een vloeibare "groene" ruwe olie produceert die op dezelfde wijze vervoerd en gebruikt kan worden als traditionele aardoliebrandstoffen, kan deze technologie ook uitgroeien tot een belangrijke exporttechnologie via bijvoorbeeld zogenoemde `Joint Implementation' projecten in ontwikkelingslanden. Daarmee kan dan op grote schaal duurzame energie in de vorm van deze HTU®-biocrude geproduceerd en in Nederland geïmporteerd worden."

Het HTU®-proces in samenwerkingsverband
In essentie worden in het HTU®-proces plantaardige (rest)stoffen en water onder hoge temperatuur en grote druk (Hydro Thermal Upgrading) omgezet in een vloeibare "groene" ruwe olie: "biocrude". De proefinstallatie, die vandaag officieel in gebruik werd genomen bij TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (TNO-MEP), is het belangrijkste onderdeel van het grote R&D-project "Energie uit biomassa" dat in het kader van het E.E.T. (Economie, Ecologie, Technologie) Programma van de Ministeries van EZ, OCenW en VROM wordt uitgevoerd. Het HTU®-project loopt van 1 november 1997 tot medio 2000 en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Shell Nederland, Stork Engineers & Contractors, TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (TNO-MEP), Biomass Technology Group BTG en Biofuel.

Duurzame energie
Het HTU®-project bouwt voort op onderzoek en ontwikkelingen die medio jaren tachtig bij het Shell Laboratorium in Amsterdam zijn begonnen, maar in 1988 voortijdig zijn gestopt als gevolg van de voortdurende lage olieprijzen. Omdat de laatste jaren duurzame energie en de broeikasgasproblemen in het brandpunt van de belangstelling zijn komen te staan, is het HTU®-proces weer geactiveerd, dit keer in het genoemde samenwerkingsverband en als E.E.T.-project.

Deel: ' HTU®-proces goed voor doelstelling energie uit biomassa '


Lees ook