CDA

Hubert Bruls: Gemeenten kunnen Melkertbanen behouden

CDA-Tweede Kamerlid Hubert Bruls vindt de kritiek op de door het kabinet voorgestelde aanpak van de Melkertbanen sterk overdreven. Bruls: "Er wordt nu gedaan alsof de nieuwe regering de Melkertbanen (officieel, In -(I), Doorstroom (D)-banen ,red) afschaft, maar dat is helemaal niet waar. Het kabinet wil het aantal Melkertbanen afbouwen van 54.000 nu tot 47.000 in 2006. Het is natuurlijk de bedoeling dat die 7000 Melketiers doorstromen naar een reguliere baan. Bovenop die 54.000 waren nog 6000 Melkertbanen voorzien, maar die worden niet ingevuld."

Bruls die sinds 15 mei in de Kamer zit, daarvoor was hij wethouder in Nijmegen geeft aan dat de twee doelstellingen van de Melkertbanen met elkaar op gespannen voet zijn komen te staan. " De eerste doelstelling was langdurig werklozen op de arbeidsmarkt een zetje in de rug te geven. Doel daarvan was zij uiteindelijk naar een reguliere baan zouden doorstromen. De praktijk bewijst helaas dat die doorstroming moeizaam verloopt. De tweede doelstelling was dat een aantal sectoren die te maken hadden met personele krapte zoals het onderwijs, de zorg en de veiligheid geholpen zouden worden met klasse-assistenten, stadswachten en helpers in de zorg. Die doelstelling is in zekere mate waargemaakt."

Het kabinet wil nu de gemeenten in staat te stellen de in totaal 47.000 Melkertbanen te behouden of het geld anders te besteden. Bruls: "Het CDA maakt zich sterk voor meer keuzevrijheid voor gemeenten. Gemeenten kunnen met hun kennis en ervaring het beste beslissen over de inzet van middelen. Wij hopen natuurlijk ook dat de gemeenten de klasse-assistenten en stadswachten e.d. zullen behouden. Maar het mooist zou het natuurlijk zijn als dat reguliere banen zouden worden. Dat zou zowel de langdurig werklozen als de publieke sector helpen."

Deel: ' Hubert Bruls Gemeenten kunnen Melkertbanen behouden '
Lees ook