LTO Nederland

Huidige aanpak MKZ-bestrijding niet acceptabel bij nieuwe uitbraak

LTO maant LNV tot spoed in discussie MKZ-vaccinatie

Vrijdag 10 augustus 2001 - Het is noodzakelijk op korte termijn het EU-beleid voor de bestrijding van MKZ aan te passen. Veehouders moeten bij een onverhoopt volgende uitbraak een eerlijke keuze hebben om geënt vee te laten leven. LTO-Nederland vraagt in een brief aan minister Brinkhorst van LNV daartoe grote druk op Brussel uit te oefenen om dit snel te regelen.

LTO-Nederland is van mening dat de mogelijkheden voor noodentingen bij een nieuwe MKZ-uitbraak verruimd moeten zijn. Gevaccineerde dieren moeten kunnen blijven leven, en hun producten moeten gecontroleerd in de regio kunnen worden afgezet. De EU-export mag hierbij geen schade oplopen. Noodentingen moeten bij een onverhoopt volgende uitbraak onmiddellijk rond de haard kunnen worden uitgevoerd, zonder dat een tijdrovende procedure via het Permanent Veterinair Comité (PVC, team van veterinair deskundigen van de EU-lidstaten) nodig is. Te denken valt aan een standaard noodentbeschikking, waar alleen het entgebied nog moet worden ingevuld, schrijft LTO aan Brinkhorst.

Aanleiding voor de brief is de nog steeds zorgelijke situatie in Engeland. Het ziet er naar uit dat de Britten slechts met een grote entcampagne de voortwoekerende virusziekte onder controle kunnen brengen. Ook in Turkije, waar MKZ endemisch aanwezig is, wordt tegen MKZ gevaccineerd. In het Verenigd Koninkrijk ontstaat steeds meer steun voor een wijziging van het huidige EU-non-vaccinatiebeleid, zo maakte LTO ook gisteren (donderdag) weer op uit overleg met de National Farmers Union. LTO heeft intensief contact met de NFU van Engeland en Wales. LTO probeert samen met de NFU een voorstel voor een ander MKZ-bestrijdingsbeleid in de EU in te dienen bij COPA, de Europese boerenorganisatie. COPA kan dit voorstel daarna bespreken met de Europese Commissie.

LTO werkt ook met een groot aantal maatschappelijke organisaties in het entplatform aan een gezamenlijk manifest. De betrokken organisaties, waaronder de Dierenbescherming, Natuurmonumenten, Raad van Kerken en NAJK, zullen het manifest op 25 september overhandigen aan vertegenwoordigers van de Nederlandse politiek. Verder zal LTO haar standpunt bepleiten tijdens de voorbereidingen van en ook tijdens de EU-conferentie over dierziektenbestrijding. Deze vindt op 13 en 14 september plaats in Brussel.

Het LTO-alternatief voor de huidige bestrijdingsmethode wordt ook wel beschermend enten genoemd. In april werd op de Veluwe zogeheten onderdrukkend enten toegepast. Toen konden gevaccineerde runderen niet blijven leven. De Europese Commissie stelde namelijk als eis dat het vaccinatiegebied, met een zone erom heen van 10 kilometer, op slot zou gaan tot 12 maanden na beëindiging van de vaccinatie. Dit zou het einde voor vele veehouderijbedrijven hebben betekend. De huidige regels zijn zo ingewikkeld en star, dat bij een volgende uitbraak op korte termijn dezelfde beslissing als in april over geënte runderen onvermijdelijk zal zijn.

LTO ziet het huidige verbod op herbevolken met niet-gevaccineerde dieren als het resultaat van de politieke wens van EU-lidstaten te streven naar een nulrisico. LTO schrijft Brinkhorst dat de inhoud van EU-beschikkingen moeten worden aangepast. Ze lijken nu eerder ingegeven door een overdreven grote voorzichtigheid dan door daadwerkelijke wetenschappelijk verantwoorde risicobeheersing van verdere virusverspreiding, aldus de brief.

LTO vindt dat een vaccinatiegebied niet langer op slot mag dan nodig is. Uit contacten met wetenschappers gedurende de afgelopen maanden trekt LTO de conclusie dat het risico van dragers (dieren die het virus dragen, maar niet ziek zijn) zeer beperkt is, en goed beheersbaar is. Bij varkens zijn dragers zelfs nog nooit aangetoond.

Noot: meer informatie is te vinden in de LTO-notitie Bestrijding MKZ met behulp van beschermende vaccinatie. Deze is te vinden in het MKZ-dossier op www.lto.nl.

Nadere informatie: Siem Jan Schenk (tel. 070 3382742), Klaas Johan Osinga (tel. 0512 305000)
en Martin van Driel (LTO-Brussel, tel. 0032 22307500)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' Huidige aanpak MKZ-bestrijding niet acceptabel '
Lees ook