Landschap Noord-Holland

Persbericht

Heemstede, 23 januari 2009

Langste slangenmuur in Europa te bewonderen
Huis te Manpad dit seizoen weer opengesteld

De buitenplaats Huis te Manpad aan de Herenweg 9 te Heemstede opent vanaf februari weer haar poorten. Het Huis te Manpad is een eeuwenoude buitenplaats en behoort tot de mooiste historische parken in Nederland met goed bewaarde overblijfselen van tuinaanleg uit de zeventiende eeuw. Vooral de slangenmuur met fraai leifruit is bekend. Deze muur is de langste in zijn soort in Europa.

In het vroege voorjaar kunt u genieten van de uitbundige bloei van de stinsenflora. Het park herbergt tevens talrijke broedvogels. Het grootschalig restauratieproject van Huis te Manpad is in 2006 begonnen. Tuin en park worden in een periode van vijf jaar voor een groot deel in de oorspronkelijk staat teruggebracht. Deze winter is verder uitvoering gegeven aan het hakhoutbeheer. In het bosgedeelte aan de kant van de Leidsche Vaart zullen de oude waterlopen worden hersteld en uitgebaggerd en diverse duikers worden vernieuwd. Een aantal grote populieren worden verwijderd. Verder is een 90-tal nieuwe fruitbomen geplant die tezamen een hoogstamfruitboomgaard vormen met oude historische rassen. In de directe omgeving van de menagerie zal een nieuw beplantingsplan gerealiseerd worden.

Het park van Huis te Manpad is alleen in excursieverband te bezoeken. In het voorjaar, van 1 februari tot 31 mei op dinsdag om 14.00 uur en zaterdag om 10.00 uur. Van 1 juni tot 15 oktober is het park alleen op zaterdag opengesteld om 10.00 uur. Op deze tijdstippen staat er aan de poort een gids klaar, die een rondleiding verzorgt en het een en ander vertelt over de flora en fauna en de rijke geschiedenis van deze goed bewaarde buitenplaats. Aanmelden voor deze excursies is niet nodig en er worden geen kosten berekend. Het huis zelf is particulier bewoond, evenals de overige woningen op het terrein en zijn derhalve niet te bezichtigen.

Wilt u in groepsverband het Huis te Manpad bezoeken, buiten de tijden van openstelling, dan kan dat, behalve op zondagen. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw Wilmink, telefoon: 023-5287528. Voor overige informatie betreffende de opentelling of excursies kunt u terecht bij Peter de Jong, excursiecoördinator: 0252-377656 of bij tuinbaas Fred van der Hengst: 06-54695876.

Niet voor publicatie:
Dit is een persbericht van de Stichting Huis te Manpad. Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Peter de Jong; 06-20077738 of 0252-377656. De foto is gemaakt door Pieter Dhont.

Deel: ' Huis te Manpad in Heemstede dit seizoen weer opengesteld '
Lees ook