GGZ Nederland

Utrecht, 30 september 1999
Huis voor autisten wint eerste GGZ Nederland Bouwtrofee

In Deventer wonen en werken twintig autisten permanent in het Workhome van de geestelijke gezondheidszorginstelling Adhesie. Dit bouwproject is in nauwe samenwerking tussen ouders en hulpverleners tot stand gekomen is. Workhome wint de GGZ Nederland Bouwtrofee 1999 omdat alle betrokkenen, aldus de jury, erin geslaagd zijn een optimaal leefklimaat te creëren met een heldere structuur, voorspelbare inrichting, rustig interieur en een harmonieuze woonomgeving voor de twintig bewoners. Meer dan 18.000 mensen 'wonen' in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), vaak hun hele leven.

De laatste jaren zijn er veel bouwprojecten gerealiseerd die afgestemd zijn op de woonbehoefte van langdurig zorgafhankelijke cliënten. Op vrijdag 1 oktober organiseert GGZ Nederland, de brancheorganisatie van geestelijke gezondheidszorginstellingen en verslavingszorg, in Slot Zeist een bijeenkomst over bouwen voor de langdurige zorg, 'ggz in de steigers'. De zes genomineerde projecten voor de Bouwtrofee 1999 worden gepresenteerd. Met de bouwtrofee wil GGZ Nederland het functioneel en esthetisch bouwen stimuleren. De voorzitter van de jury, Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, reikt de bouwtrofee uit. Vier van de zes projecten zijn gerealiseerd in een 'gewone' woonwijk. Uitgangspunt bij het wonen in een gewone wijk is de integratie en vermaatschappelijking van de ggz. De begeleiding is er op gericht om de cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden.

Bij het winnend project de Workhome is bewust gekozen voor bouw op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. De doelgroep kan de voortdurende achtergrondsteun van de psychiatrie niet missen. Autisten hebben een grote behoefte aan rust en regelmaat. Overbodige details zijn bedreigend voor de bewoners. Het Workhome is opgezet om een veilige woon- en werkomgeving te bieden aan normaal begaafde volwassenen met ernstige contactstoornissen en bijkomende psychiatrische problematiek. De veiligheid is vorm gegeven door een grote mate van voorspelbaarheid en het zichtbaar maken van de dagelijkse gang van zaken. Zo heeft iedere bewoner de beschikking over een eigen kamer die uitkomt op de woonkamer. Er zijn geen gangen met deuren. Dit leidt tot een open woonsituatie, waardoor het toezicht optimaal is. Ook kleuren en planten zijn gebruikt om de logische route te benadrukken. Het werkgebouw is gescheiden van het woongebouw, maar wel te zien.
De bouwtrofee 1999 is ontworpen door kunstenaar Milo Magnani en heeft als titel: 'Das Vergangene war, das Gewesene kommt'.

Deel: ' Huis voor autisten wint eerste GGZ Nederland Bouwtrofee '
Lees ook