Gemeente Weerselo

HUISVESTING BURGERZAKEN
In de praktijk blijkt dat sommige mensen nog niet op de hoogte zijn, dat het taakveld Burgerzaken enkel en alleen in de locatie Ootmarsum gevestigd is. Dus voor paspoorten, rijbewijzen, aangiften voor huwelijk, geboorten, overlijden etc,. kunt u enkel in de locatie Ootmarsum terecht.
spoedaanvragen paspoort of identiteitskaart
T/m vrijdag 5 oktober kunnen er geen spoedaanvragen voor een paspoort of identiteitskaart ingediend worden. In deze week kunnen wel aanvragen voor paspoorten, identiteitskaarten of bijschrijving van kinderen in een paspoort ingediend worden, maar ophalen zal pas na 8 oktober kunnen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Huisvesting Burgerzaken in gemeente Weerselo '
Lees ook