Gemeente Stadskanaal

Huisvesting kinderopvang te Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de vestiging van een dependance van de Stichting Kinderopvang Stadskanaal in de kern Musselkanaal. Met dit voorstel gaat ook een verzoek gepaard om een bedrag van Fl.72.000,00 ter beschikking te stellen voor de verbouw en inrichting om het pand voor de kinderopvang geschikt te maken.

Als de Raad akkoord gaat, wordt het pand aan de Badstraat 34 verhuurd voor een periode van drie jaar, met ingang van 1 september 1999. Huren heeft in dit geval de voorkeur, omdat de betrokken partijen op termijn liever overgaan naar een definitieve vestiging van de kinderopvang in de Veenhorst aan de Spireastraat. Het voordeel daarvan is, dat er dan een samenbundeling van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn wordt gecreëerd, wat de integratie van de kinderopvang binnen het welzijnsbeleid ten goede komt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet er echter een noodzakelijke verbouwing plaatsvinden en dit is op korte termijn niet te realiseren. Na de drie jaren van huren aan de Badstraat is er misschien wel een eventuele mogelijkheid om de kinderopvang in de Veenhorst onder te brengen.

Op dit moment wordt het pand aan de Badstraat gehuurd door de muziekschool. Omdat de muziekschool wordt ondergebracht in de Veenhorst, is het pand aan de Badstraat opgezegd. In de begroting van
1999 is een structurele bezuiniging geraamd van Fl.24.000,00. Door verhuur aan de Stichting Kinderopvang Stadskanaal wordt dit bedrag vrijwel volledig gehaald.

Het is de bedoeling dat de kinderopvang in september kan beginnen. De nevenvestiging gaat dan aan de slag met twee groepen, respectievelijk tien plaatsen voor kinderdagopvang en vijftien buitenschoolse opvangplaatsen.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Huisvesting kinderopvang Stadskanaal in Musselkanaal '
Lees ook