Huisvestingsadviseur draaijer+partners en St. Lucrum tekenen convenant


Bunnik, 20110610 -- Op donderdag 9 juni 2011 is door draaijer+partners en Stichting Lucrum een convenant ondertekend in Enschede. Stichting Lucrum is een inkooporganisatie voor meer dan veertig organisaties in de zorg en welzijn en behaalt schaalvoordelen op inkoop en logistiek. De adviseurs van draaijer+partners realiseren een waardevolle verbinding tussen gebied, gebouw en gebruik. Met het ondertekenen van het convenant is de basis gelegd voor langdurige samenwerking.

draaijer+partners is al sinds 1995 thuis in de wereld van gebied, gebouw en gebruik. Dit is allereerst een wereld van mensen en dan pas van stenen. Daarom stelt draaijer+partners het gebruik van gebieden en gebouwen centraal. In de projecten van draaijer+partners staat waardecreatie centraal. Duurzame oplossingen gaan veel verder dan vandaag. Leefbaarheid is voor alle mensen en voor alle tijden. 

draaijer+partners wil graag een constructieve bijdrage leveren aan de deelnemende organisaties van Stichting Lucrum door onder andere kennisontwikkeling en productontwikkeling. Naast levering van diensten wil draaijer+partners de deelnemende organisaties begeleiden en ondersteunen bij kwaliteitsontwikkeling. Stichting Lucrum richt zich ook op kwaliteitsontwikkeling en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid.

Stichting Lucrum sluit raamovereenkomsten af met daarin gunstige betalings- en leveringsvoorwaarden. Voor ieder raamcontract geldt dat een organisatie steeds zelf kan bepalen of zij daaraan wil deelnemen of niet en daarmee dus haar autonomie behoudt.

draaijer+partners bv


Deel: ' Huisvestingsadviseur draaijer+partners en St. Lucrum tekenen convenant '
Lees ook