Apeldoorn, 23 januari 1999

Huizenprijzen blijven stijgen

Uit de bij het Kadaster ingeschreven akten blijkt dat de gemiddelde huizenprijs van particuliere woningen in de bestaande bouw (eengezinswoningen en appartementen tezamen) in 1998 opnieuw is gestegen. Een vergelijking tussen 1997 en 1998 levert een stijging op van 248.360,- naar 273.166,-. Dit is een gemiddelde stijging van 9,9 %. In 1997 was dit 10%. In de provincie Noord-Holland zijn de prijzen van de eengezinswoningen met 13,9% gestegen. In de provincie Zuid-Holland is de prijsstijging van eengezinswoningen het laagst: de gemiddelde verkoopprijs is daar ten opzichte van vorig jaar met 5,8% toegenomen. Ondanks dat de procentuele stijging in de provincie Utrecht lager is - 10,0% - , zijn de gemiddelde prijzen voor eengezinswoningen daar nog steeds het hoogst, namelijk 360.883.

Aantal verkopen weer gestegen

Het aantal verkopen van particuliere woningen in de bestaande bouw is in 1998 met 8 % gestegen ten opzichte van 1997. In 1998 zijn 200.560 eengezinswoningen en appartementen verkocht, tegenover een aantal van 185.648 in 1997. Gemiddeld zijn in 1998 per maand 16.713 bestaande particuliere woningen verkocht. In december waren dat er 24.517.

Stijging hypotheken vlakt af

In 1997 werden 591.560 hypotheken ingeschreven. In 1998 zijn er 629.091 hypotheken ingeschreven. Het aantal hypotheken is dus weer toegenomen, namelijk met 6,3 %. Vorig jaar was dat nog 13%. Het aantal hypotheken op schepen is nagenoeg gelijk gebleven. In 1997 werden er 2817 hypotheken op schepen ingeschreven, en in 1998 waren dat er 2819. Bouwkavels Het aantal geleverde bouwkavels vertoont een dalende lijn: 58.271 verkochte kavels in 1997. In 1998 waren dat er minder, namelijk 51.695. Een daling dus van 11,3 %.

Vaartuigen

Het aantal nieuwe inschrijvingen in 1997 van schepen - hoofdzakelijk plezierjachten - bedroeg 1.885, tegenover 2059 nieuwe inschrijvingen in 1998 (met 9,2 % gestegen).

Deel: ' Huizenprijzen blijven stijgen '
Lees ook